Issachar Lezingen

 

De Wakkere Kerk is opgericht in een tijd dat de kerken hun deuren vrijwillig hadden gesloten en de overheid de vrijheden van haar burgers op niet eerder vertoonde wijze inperkte. Op het moment lijken de oude vrijheden weer hersteld, maar dezelfde denkbeelden, leiders en machtsstructuren regeren nog steeds. Ook de informatie die door overheid en media wordt verstrekt is nog even versimpeld en éénzijdig. Hierom alleen al zijn vrijheid beperkende maatregelen in Nederland te verwachten, in de toekomst en nu al, zoals de boeren ervaren.

Als gelovigen is het belangrijk de tijden waarin we leven te begrijpen en te weten wat we moeten doen, net als de nakomelingen van Issachar, één van de 12 zonen van Jacob. In een moeilijke periode in de geschiedenis van het oude Israël “begrepen [zij] de tekenen van de tijd en hadden een goed inzicht in de koers die Israël in de toekomst moest volgen” (I Kron. 12:32, Het Boek). Eén van de dingen die we als gelovigen kunnen doen is waarheid in het licht brengen— natuurlijk de Persoon die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh. 14:6), en ook de niet-belichte, andere kant van gangbare onderwerpen. De Bijbel herinnert ons er immers aan dat de eerste die zijn verhaal vertelt weliswaar gelijk lijkt te hebben, maar dat het hele plaatje pas compleet is als ook de andere kant van het verhaal gehoord wordt (Spreuken 18:17). Dit principe van hoor en wederhoor is essentieel voor waarheidsvinding, en ontbreekt steeds meer in het publieke debat. Om hier tegengas tegen te geven is een groepje gelovigen die elkaar kent vanuit de Wakkere Kerk regio Amsterdam een initiatief begonnen dat de “andere kant” van onderwerpen laat horen. Ze noemen het Issachar Lezingen: lezingen die het begrip van de tijd waarin we leven en wat we moeten doen vergroten. Door het doorbreken van de mono-informatie die overheid en media verspreidt hopen ze niet alleen dat er beter inzicht komt in hedendaagse onderwerpen, maar ook openheid voor het Evangelie. 

Als Wakkere Kerk juichen wij het initiatief van de Issachar Lezingen van harte toe, en nodigen Wakkere Kerk kringen uit de info over de lezingen onder hun leden te verspreiden, en de lezingen te beluisteren-- in persoon of op de website (www.issacharlezingen.nl). Kringen worden ook van harte uitgenodigd het idee van de Issachar Lezingen te dupliceren en hun eigen lezingen te organiseren volgens hetzelfde principe. Hierbij delen Issachar Lezingen Amsterdam graag hun ervaring en publicatiemateriaal, etc.

Laten we als Wakkere Kerk wakker zijn en met liefde voor God en de medemens zoveel mogelijk halve waarheden in het licht brengen en de duisternis tegenwerken. Zolang het nog licht is blijven we werken en tegengas geven, de duisternis komt snel genoeg —naar Joh. 9:4.